Misja Przedszkola

Wezwaniem edukacyjnym naszego przedszkola jest tworzenie sytuacji, w której dziecko będzie miało możliwość poznawania siebie i najbliższego otoczenia. Rozbudzamy u niego zainteresowanie światem. Zapewniamy warunki do różnorodnych ciekawych zajęć, stwarzamy warunki do wielokierunkowej edukacji dziecka. Wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to placówka kreatywna, tolerancyjna, otwarta na potrzeby innych - dostrzegająca każdego z osobna i wszystkich razem. Dlas nas każde dziecko jest wyjątkowe, każdemu zapewniamy szczęsliwe dzieciństwo.
Nasza dewiza to wiedzieć, działać, być i żyć.


Ocena z ewaluacji Kuratorium Oświaty

Na przestrzeni maja i czerwca 2016 roku, odbyła się ewaluacja zewnętrzna całościowa
w zakresie 12 punktów. Ewaluację przeprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ewaluacji poddane zostały wszystkie obszary. Dnia 12 lipca 2016 roku wizytatorzy przedstawili raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej całościowej. Dokonana została ocena pracy placówki w stopniu wysokim.
Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej SEO ( System Ewaluacji Oświatowej).

Pobierz karte zgłoszeniową dziecka
Koncepcja pracy przedszkola w Bąkowie na lata 2018-2022