Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają sie dwa razy w tygodniu w grupach
początkowej i zaawansowanej. Zajęcia są nieodpłatne