Historia

Placówka opieki przedszkolnej powstała jako jedno z zadań własnych Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Rusocinie. Pomysł o tyle szczęśliwy, że acz Bąkowo posiada zabudowę miejską bo była to miejscowość uśpiona całkowitym brakiem możliwości organizowania życia społecznego. Uruchomienie przedszkola wymusiło uczestnictwo dorosłej społeczności w życiu społecznym swoich dzieci. Uroczyste otwarcie miało miejsce w 1973 roku. Przedszkole odwiedzały różne delegacje między innymi z Niemiec. Przedszkolaki w ramach współpracy odwiedzały inne przedszkola w Gdańsku. Od roku 1990 do 2002 przedszkole, które prowadziłam podlegało pod Gminę Kolbudy. W roku 2000 – 30 czerwca w naszym przedszkolu gościliśmy Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego. Byt placówki zależał od możliwości finansowych Gminy. Ważyły się losy placówki niemal każdego roku. Atrakcyjność toku pracy opiekuńczo- dydaktycznej dostrzegana przez rodziców i nadzór pedagogiczny podtrzymywała na duchu prowadzących placówkę. Przemiany polityczne, gospodarcze w kraju spowodowały, że w roku 2002 wyraziłam gotowość przystąpienia do procesu prywatyzacji placówki. Nie było łatwo. Rok szkolny 2002/2003 rozpoczęłam jako dyrektor Przedszkola Niepublicznego w Bąkowie. Starania o wykwalifikowaną kadrę gwarantującą wszechstronny rozwój powierzonego mi dziecka leżą w mojej kompetencji. Wizja i misja przedszkola. Pomyślność mojej pracy zależała od hojności sponsorów, o których zabiegałam niemal od pierwszych dni mojej pracy na stanowisku dyrektora placówki. Z naszych usług korzystają dzieci z okolicznych osiedli, jak również z Gdańska.

Uroczyste przecięcię wstęgi :


Budynek przedszkola w 1973 roku :