Oferta

W ramach czesnego oferujemy:

• realizacja podstawy programowej wg. Ministerstwa Edukacji Narodowej
• 3x w tygodniu język angielski
• poszerzony program rytmiki, zajęcia umuzykalniające, gra na instrumentach , tańce
• występy i przedstawienia teatralne
• warsztaty i zajęcia plastyczne
• udział w projekcie aktywizujących ruchowo przedszkolaków Przedszkoliada ( zajęcia z piłkami)
• zajęcia z WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju)
• grupowe zajęcia logopedyczne
• spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów
• festyny rodzinne i bal przebierańców
• spacery, wycieczki, zabawa w przedszkolnym ogrodzie
• zajęcia ruchowe, gimnastyka
• zajęcia kulinarne
• zajęcia przyrodniczo-badawcze, eksperymenty, zajęcia z zasad uprawy warzyw w przedszkolnej szklarni oraz ogrodzie
• dokarmianie przedszkolnych kóz, opieka nad zwierzętami